Кабель және сым өнімдері

Барлық өнімдер МЕМСТ өзекті талаптарына, сондай-ақ әлемдік тенденцияларға қойылатын салалық нормаларға сәйкес сертификаттаудан өтеді