Кабельдік жүйелерін (КЖ) және технологиялық құбырларды төсеуге арналған құрама эстакада

Кабельдік жүйелерін (КЖ) немесе технологиялық құбырларды төсеуге арналған өтпейтін біріктірілмеген эстакада

Кабельдік жүйелерін (КЖ) және технологиялық құбырларды төсеуге арналған өтпейтін құрама эстакада

Кабельдік жүйелерін (КЖ) және технологиялық құбырларды төсеуге арналған өтпейтін құрама эстакада

Құрастырмалы
және ригельсіз
эстакадалар

Барлық өнімдер МЕМСТ өзекті талаптарына, сондай-ақ әлемдік тенденцияларға қойылатын салалық нормаларға сәйкес сертификаттаудан өтеді
Кабельдік жүйелерін (КЖ) төсеуге арналған ригельсіз эстакадалар