"Береговое" кен орнының бт10 және БТ11 пласттарының газ конденсатты кен орындарының учаскесін жайластыру