Қауіптілігі III классты қауіпті өндірістік объектіні техникалық қайта жарақтандыру