Арктик СТГ-2. ГТН дайындауға арналған кешен. № 1, 2 құрғақ док