Омбы МӨЗ. Күкірт өндірісін орнату. Баяу кокстеу қондырғысы